w

Om oss

Litt om Kjeldebotn Bygdeutviklingsselskap, vårt formål og mandat.

26.04.201812:34 Hilde Normark

Kjeldebotn Bygdeutviklingsselskap har som formål 
  

 • å sikre prosjekter i bygda, og på kommersiell basis arbeide for å bevare og utvikle bygdas aktive miljø.

 • å sikre økonomi til tiltak som vil styrke bosetting og bedre
  servicetilbudet for bygdas innbyggere.

 • å bistå etablering av ny næringsutvikling i bygda, dog uten å
  ødelegge/redusere eksisterende arbeidsplasser.

 • å arbeide som koordineringsledd mellom ulike private
  næringsinteresser og være et utadrettet bindeledd til offentlig
  forvaltning.

I tillegg eier KBU Kafebygget som inneholder kafe og to utleieleligheter.