w

Næring

Oppdatert info om arbeidet i gruppen.

04.06.201811:04 adm

Mandat for arbeid i gruppen:

 
-Se det vi har rundt oss, hva har vi i dag, hva er vi god på
- Utløse engasjement
- Oversikt over etablerte næringer i Kjeldebotn, hvem er i drift
- Oversikt over antall bruk innen jordbruk og beskrivelse av disse.
- Hva slags muligheter har vi i dag

Hvilke muligheter kan vi utnytte?
- elgsafari
- råvareproduksjon/foredling
- gårdsturisme
- støttefunksjon til hytteeiere
- natur og næring
- kaia kafe
- brygge og båtliv
- håndarbeid
- hobby til næring   

- Hjemflyttere
- Tiltrekke oss aktører
- Arealer/lokaler
- Risikovillig kapital
- Hvordan kan vi bruke sosiale medier, hva trenger vi?
- Næring i forhold til befolkningsøkning og skole
- Støtteordninger og faglig hjelp til oppstart
- Infrastruktur

Deltakere

Arild Olsen, Grete Kummervold, Renate Bergsnev, Timme Ellingjord, Karl Robert Hauge, Hilde Nyheim, Eilif Gabrielsen, Iren Aronsen

 

Ideer relatert til Kaia Kafe 

Møtested Kaia, turen avsluttes på Kaia med servering av mat eller drikke. 

Overnatting:

 • Kaia Kafe. Cirka 8 plasser. Jan Arno Martinussen. Gammelt koselig hus med flere sengeplasser og nytt bad.
 • Anita Rasmussen. Tømmerhytte med x-antall soveplasser, kjøkken og bad/toalett.
 • Annar Hansen, hus med x antall soveplasser.
 • Hilde Nyheim 2 soverom (4 sengeplasser) i privat hus. (kan det være flere som kan leie ut rom?)

Mulig andre hus/hytter til leie?

Bobilcamping:

 • Nordsiden av Kaia Kafe oppgraderes til 5-6 bobilplasser. Må vi ha service hus?
 • Båtforeningen, hvor mange plasser, hva med service hus?

Utleie av båter:

            Einar Gabrielsen- åpen båt med motor

            Annar Hansen –åpen båt med motor

            Må sjekke om det er flere

            Private kan ikke ta turister med i egen båt. Må ha sertifisert båt for det

Utleie av kano:

            4H-klubben. Kontakt Kjersti Johansen

            Sjekk om kajakk

Klatring

            Timme Ellingjord

Grotte Kvitforsen

            Timme Ellingjord

Midnattsoltur på Håfjeltuva

            Timme Ellingjord

            Idar Espe??

Fugletitting/fotosafari

            Alf Skoglund??

En dag hos bonde
 •  Karl Robert Hauge
 •  Ole Punsvik??
Gruvebesøk

            Miljøkalk

Andre:
 • Nordlyssafari med stopp på Kaia for bespisning
 • Elgsafari med stopp på Kaia for bespisning
 • Helgekurs i matlaging på Kaia
 • Helgekurs i foto på Kaia
 • Helgekurs med yoga/healing på Kaia
 • Tilberedning av egen fisk og bespisning på Kaia Kafe
 • Dykking (dykkeklubb i Ballangen)
 • Helgekurs i kajakk på Kaia. Eilif Gabrielsen
 • Andre båtfører kurs. Eilif Gabrielsen
 • Henting av turister i Narvik for guiding. Buss den ene veien og båt (ribb) den andre vegen.
 • Fisketur på fjell/sjø med grilling av fangst
 • Tur med skuter til sted på Håfjellet for nordlys, ski/trugeturer. Her må vi søke Ballangen kommune om løyve. Mulig dette må opp politisk. 

 • Quiz-kveld
 • Spill/kort kveld
 • Allsangkveld
 • Historiekvelder
 • Kosekvelder med innslag av lokal underholdning (sang, historier)
 • Pubkveld med levende musikk
 • Pensjonist kos 

Levering av mat til pensjonister. Samarbeid med Joker om utkjøring 

Samarbeid med andre bedrifter i samme bransje.

Arild gjør følgende:
 • Tar kontakt med Ballangen Camping som ønsker et samarbeid.
 • Tar kontakt med Visitt Narvik. Hva ønsker de at vi tilbyr til turister 

Konklusjon:

Det er stort potensiale i å utvikle turisme med utgangspunkt fra Kaia Kafe. Transport til/fra Narvik blir viktig (minibuss). Mulighet for befraktning av turister med skuter til Håfjellet i vintermånedene (turistløyve for skuterbefraktning?)

God dialog med folk i bygda, hyttefolk, turister og samarbeidspartnere (Ballangen Camping, Pipira Sida). Prøve å få Kaia til å bli stua der vi møtes til en koselig stund.

Arilds Grill og Catering AS som leietaker på Kaia sjekker ut de ideene de ønsker å videreutvikle og hvordan dette skal administreres. Referer til gruppen og ber gruppen om hjelp hvis nødvendig.

 

Ideer relatert til Joker 

Tilbud til hytteeiere. De kan bestille matvarer for helga som står klar til henting når de kommer til Kjeldebotn. Kundene sender mail med bestilling. Joker bør ha en mailgruppe som de bruker til å kommunisere med hyttekundene med tilbud og nyheter. 

Tilbud til pensjonister for levering av varer en gang i uken.  Sjekk om det er mulig med et samarbeid med hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten hjelper de eldre med bestillingen en gang i uken og leverer til Joker. 

Hva kan øke salget, hvordan få bygda til å bruke Joker aktivt. (vareutvalg, presentasjon av butikk, presentasjon markedsføring av varer/tilbud, kundebehandling, attraktive tilbud, uteområdet, ekstra salg/tilbud ved større arrangementer (Kjeldebotndager), Jul, påske, 17. Mai osv. 

Konklusjon:

Det burde være mulig å øke omsetningen. Men, butikken er avhengig av at det bor folk i bygda og at disse er lojale til butikken. Butikken er viktig for at bygda skal bestå og være aktiv. Viktig møtested for bygdas befolkning. Viktig med en god dialog med de som handler der. Hva ønsker kundene og hva kan befolkningen tilføre butikken?

Renate jobber videre med dette. Hilde har sagt at hun kan være en støttespiller. Mulig en til fra gruppen (Iren?). 

Videre jobb for gruppen 
 • Markedsføring og profilering av Kjeldebotn. Hva kan vi få til gjennom Kjeldebotndagene? Vi trenger profesjonell hjelp og KBU må melde seg inn i Næringsforeningen i Narvik. På denne måten får vi tilgang til masse informasjon og blir en del av jobben som gjøres for utvikling av Narvik regionene. Skjer mye og viktig at vi er en del av det som skjer. Samtidig får tilgang til å utvikle nettside (hjemmeside) som vi selv kan administrere. Dette vil være meget viktig for å få Kjeldebotn markedsført og burde være grunnlag for støtte fra næringsfond i Ballangen kommune.

Vi må komme med i tilflytterprogrammet som det jobbes med Narvik. Her må Ballangen kommune komme på banen hvis de ikke allerede er det. http://nrnf.no/avtale, http://nrnf.no/medlemstilbud/nettsider, http://nrnf.no/,http://narvikregionen.no/,  

 • Søke risikovillig kapital til oppstart av ny virksomhet. Her vil det være viktig med en nettside for å nå ut til mulige «hjelpere». Også viktig med kontakt med aktører som Narvik Næringsforening, Futurum.
 • Hvordan få utflyttere til å ville flytte tilbake til bygda. Hvordan nå ut til dem? Nettside! Mottaksapparat innflyttere, kartlegging, rekrutteringsbehov, kartlegging. Være med på tilflyttingsprogrammet som det jobbes med i Narvik. (Hilde Normark). Ellers kan vi snakke med avdelingen for tilflytting på Nordland Fylke (Kirsten Hasvold). http://narvikregionen.no/kartl

Her finner du kartleggingene vi nå ønsker svar på også fra Ballangen: http://narvikregionen.no/kartl

 • Hvor får man hjelp til oppstart av bedrift. (lover, regler, regnskap, markedsundersøkelse, bedriftsplan, budsjett, tilskudd, finansiering). Foredragsholdere og linker på nettside.
 • Infrastruktur (veier, data, båt) Kan styret i KBU jobbe med denne saken?
 • Hvilke muligheter finnes for annen næring i Kjeldebotn? Kan man bygge på noe av det vi har eller kan man få til noe helt nytt?
 • Møte med Vinn og Innovasjon Norge, Futurum, Visitt Narvik, Næringsforeningen, andre bedrifter i Ballangen (Bonde fra bygda, Ballangen Sjøfarm, Miljøkalk, Aktiv Ballangen, Bamek, Ballangen Camping, Pipira). En inspirasjonsdag på Kaia Kafe der ovenstående kan bidra med opplysning og ikke minst inspirasjon. Servering, lett underholdning og en spennende leder av det hele. (Et «miniopptur»). Ballangen kommune bør være med som en av deltakerne.
 • Hilde har vært i kontakt med Narvik næringsforening og Futurum som begge er interessert i et møte for videre utvikling av Ballangen og Kjeldebotn. Dette må det tas tak og Ballangen Kommune bør muligens stille midler for at vi kan komme i gang med jobben om å være en resurs på alle plan når vi går inn i Narvik Kommune. 

 

Konklusjon:

Det vil være en omfattende jobb å få folk til å flytte og bosette seg i bygda. Vi må tenke langsiktig og realistisk og ikke minst optimistisk. Det krever god markedsføring av bygda og vi må kunne levere det vi lover. Viktig at gruppene går sammen for å få markedsført alle fordeler med å bo å jobbe fra Kjeldebotn. 

Vi må også se på muligheten og markedsføre for at familier med arbeid i Ballangen, Narvik, Evenes kan bo i Kjeldebotn. 

Med dagens hektiske arbeidsmarked og krav til skole og fritid er det flere unge familier som ser på muligheten for å bo utenfor byen. De ønsker en roligere fritid med tilgang til natur og trygg lek for sine barn. De ønsker at barna skal kunne gå til og fra skolen. De vil ikke at barna skal sitte på en buss en til to timer for å komme til skole. For mange voksne er det helt akseptert å pendle til og fra jobb en til to timer for å komme på jobb, men ikke akseptabelt at barna skal gjøre det samme. 

Større tomt med eget hus er også en viktig grunn for at folk flytter ut av byen. Her har Kjeldebotn en fordel og det er viktig at vi kan tilby innflyttere byggeklare tomter. Vi må også ha en oversikt over ledige hus klar.  

Kan det være en ide å ha en stand på Kjeldebotndagene der vi informerer og reklamerer for Kjeldebotn. Og at representant fra byggesakskontoret i Ballangen Kommune kan være til stede for å informere om saksgangen i byggesaker. 

Kultur, foreningsarbeid og idrett er viktig i alle sammenhenger og for den yngre generasjonen er dette en viktig ingrediens for hvor de ønsker å bo. Dette har vi i Kjeldebotn på grunn av en aktiv skole alltid vært god på. 

Naturen er vår store fordel. Den selger muligens seg selv, men det er viktig at vi kan presentere og gjøre den tilgjengelig for både fastboende og turister. Turstier, gapahuker, skiløyper, ekstremsport, tilrettelegging for handicappede. Naturen vil nok være det viktigste salgsargumentet for turisme. Men, også for å få barnefamilier til å bosette seg i Kjeldebotn og kommune for øvrig. 

Men, skal vi kunne fortsette å være en bærekraftig og aktiv bygd, med innbyggere som også kan gi likeverdig tilskudd inn i en bykommune er vi avhengig av å få flere innbyggere. Unge mennesker som er villig til å satse på en framtid på bygda og ser at bygda kan gi dem de kvalitetene og det livet de søker. Da er skole og barnehage det viktigste vi kan tilby. Kan vi i tillegg tilby dem tomt og en attraktiv fritid med natur, aktivitet og kultur, vil resten av utviklingen komme av seg selv. «hemmeligheten bak å komme seg videre er å starte. Det skjer ingen ting når vi stopper opp». 

Alt dette kommer til å bli viktig når vi kommer inn i en større kommune. Ikke bare for Kjeldebotn, men også for hele Ballangen. Vi må tenke at vi som en samlet kommune skal gå inn i Narvik med alle våre fordeler, ressurser og muligheter. Vi skal være styrende og engasjert på lik linje med politikeren fra Narvik sentrum. For å klare det, er vi nødt til å kartlegge våre fordeler og bevare dem. Vi må ikke da allerede ha lagt ned fordeler som kan påvirke folks lyst til å flytte til distriktet. Vi er avhengig av aktive folk i distriktet for å være en aktiv aktør inn i storkommunen. Da må kommunen jobbe for å beholde skoler, utvikle boområder i hele kommunen, og legge til rette for etablering av nye bedrifter. Vi skal gjøre oss lekker og interessant nettopp ved å markedsføre oss som et attraktivt distrikt med dets fordeler. 

Da må det vedtak til i kommunestyret som går på aktiv jobbing for dette.