w

Skole/barnehage

Oppdatert info om arbeidet i gruppen.

04.06.201811:05 adm

Mandat for arbeid i gruppen:

 
- Dagens situasjon. Antall barn i bygda nå og fremover
- Skole og barnehage som forutsetning for den generelle utvikling i bygda
- Tidsforbruk til elevpendling
- Skolen i det helhetlige bildet for bygda
- Sysselsetning og forutsetning for opprettholdelse av skole og barnehage
- Viktigheten av skole for næring, befolkningstilvekst, kultur, trivsel, og ellers utvikling av
bygda.
- Vente med nedleggelse av skole til andre tiltak er på plass
- Invitere Nordlandsforskning/prinsippnotat    

Rapport fra skolegruppa