w

Kultur

Oppdatert info om arbeidet i gruppen.

04.06.201811:06 adm

Mandat for arbeid i gruppen:

 
- Kartlegge dagens situasjon. Hva har vi og hva er vi gode på
- Bilde på (historie) på dugnadsånden i Kjeldebotn. Hva har dette betydd for utvikling av bygda
- Hvor viktig er skolen for kulturen i bygda. Rekrutering
- Galleri på historie fra lag og foreninger
- Bruken av media og økt satsing på å ta frem de gode historiene (eksponering)
- Kultur som tilbyder til næring
- Forankring av Kjeldebotndagene (ala Vinterfestuka i Narvik)
- Utvikling, ideer, tilskudd-oversikt   

Kultur i Kjeldebotn


Kjeldebotn musikkforening

(KMF) ble stiftet i 1902. Korpset gir flere konserter gjennom sesongen, og samarbeider ofte med Ballangen musikkforening. Korpset deltar også i forskjellige andre arrangementer i bygda og i nærmiljøet. Har også vært på flere utenlandsturer. Korpset har fostret flere musikere som siden er blitt profesjonelle utøvere.

UL Håpet

er bygdas eldste forening, stiftet i 1897. I de siste årene har aktiviteten til laget vært å lage og sette opp revyer. I dag er medlemmene også engasjert i flere andre foreninger, og derfor har aktiviteten gått noe ned de seneste årene. UL Håpet har jevnlig oppjustert sitt lydanlegg og lysanlegg. Dette utstyret kan også benyttes ved forskjellige andre arrangementer, og er også viktig for gjennomføring av Kjeldebotndagan.

Kjeldebotn idrettslag

driver jevnlig forskjellige inne og uteaktiviteter for barn og voksne. Har bidratt til utstyr til gymsalen. Idrettslaget har et klubbhus ved idrettsbanen, som i sin tid ble oppført med stor dugnadsinnsats. Laget sørger for preparering av lysløypa og andre løyper. Har bygget ei grillkåte i Tjeldskogen og en gapahuk ved idrettsbanen, som kan brukes av alle.

4H

har jevnlige møter gjennom året hvor medlemmene jobber med selvvalgte oppgaver som legges frem for publikum på høstfesten. De markerer seg også med forestillinger og underholdning i mange sammenhenger. De reiser også på kurs og på leir rundt om til andre klubber. De har arrangert fylkesleir to ganger, sist i 2017.

Bygdekvinnelaget

markerer seg utad ved den årlige julemessa, og er også en meget viktig samarbeidspartner for Kjeldebotndagan.

Balklang

er kommunens blandakor. Koret er en sammenslåing av tidligere Kjeldebotn blandakor og Ballangen blandakor, grunnet synkende medlemstall i begge foreningene. Balklang har forestillinger og konserter i bygda gjennom sesongen, og deltar også på forskjellige andre fellesarrangementer.

Skolen

har alltid markert seg med underholdning i bygda, bl. a i forbindelse med den årlige innsamlingsaksjonen, skolens juleavslutning og andre arrangementer i forbindelse med julen. Skolen har alltid vært viktig for rekruttering til både KMF og 4H.

Kjeldebotn båtforening

driver båthavna, som er bygget med en solid dugnadsinnsats fra bygdefolket. Båtforeninga er også en del av Kjeldebotndagan.

Samfunnshuset

er bygdas møteplass i mange sammenhenger. Her har korps, kor, skolen, 4H sin arena for forestillinger og underholdning. Her driver idrettslaget med aktiviteter for store og små. Her har også Pensjonistforeninga et tilbud for de eldre. Her feires nasjonaldagen, her samles bygda til førjulsmarkering, her har Bygdekvinnelaget sin årlige julemesse, her har KMF sine ukentlige øvelser, og lagringsplass for instrumenter og utstyr. Lokalene er også utleid i forbindelse med andre private arrangementer. Samfunnshuset har blitt utstyrt med stoler, bord og kjøkkeninnhold med jevnlig bidrag fra Kjeldebotndagan. Det drives nå jevnlig oppgradering og supplering.

Kjeldebotndagan

er bygdas store arrangement i slutten av juni hvert år. Det er en enorm dugnadsinnsats fra 7 av bygdas lag og foreninger, i tillegg til mange andre frivillige. En del av inntektene fordeles tilbake til lagene, mens en del går til fellestiltak i bygda, opprusting av samfunnshuset, og nødvendig oppgradering av utstyr for bedre gjennomføring av dagan. Skolen er en viktig samarbeidspartner med sine lokaliteter. På Kulturmønstringa fredag kveld bidrar KMF, Balklang, 4H, UL Håpet og andre aktører til populær underholdning fra scenen.


Svein Simonsen Anne Sofie Sommerseth

Kjeldebotndagan
Kjeldebotndagan